Działalność naukowo-kulturalna KNSG

 

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z zarządzeniem ws. stypendiów JM Rektora UKW dla najlepszych studentów oraz klasyfikacji osiągnięć naukowych koniecznych do ich przyznania, publikuję poniżej wykaz polskich czasopism na tzw. liście filadelfijskiej, wykaz czasopism punktowanych, opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz linki internetowe do wybranych portali informujących o organizowanych konferencjach oraz adresy www niektórych czasopism. O ile obie listy zawierają kompletny wykaz to przedstawiony tutaj wybór adresów do czasopism i portali jest subiektywny,niepełny i opracowany raczej dla kulturo-, medio- i literaturoznawców i zawsze może być uzupełniony o inne, równie wartościowe pozycje. Chciałbym zdecydowanie podkreślić, że szczegółowe ustalenia dot. współpracy z Państwem (wskazywanie czasopism, forma opieki merytorycznej itp.) zostaną podjęte w nowym roku akademickim 2012/2013. Niniejszy komunikat ma charakter tymczasowy i powinien służyć jedynie ogólnej orientacji. W trosce o dalsze losy Państwa prac stanowczo odradzam podejmowanie samodzielnych kroków ws. publikacji w wymienionych czasopismach. Zapoznając się z ich zawartością zorientują się Państwo, że umieszczenie w nich własnego artykułu jest dla niedoświadczonego autora dużym wyzwaniem. Zachęcam jednocześnie do publikacji i wystąpień na konferencjach:studenckich lub studencko-doktoranckich ("materiały pokonferencyjne" ew. "periodyki naukowe") oraz skierowanych do wykładowców akademickich. Koszt udziału w takiej imprezie kształtuje się różnie: czasem jest darmowy (ale trzeba zapłacić za dojazd lub nocleg), innym razem wpisowe to np. 300-400 złotych i ta cena obejmuje nocleg i wyżywienie + publikację.

Pozdrawiam serdecznie

 Krzysztof Okoński

informacje do pobrania

 

21.05.2012

Izabela Reinlender - współudział w organizacji konferencji naukowo-dydaktycznej "Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji: narzędzia — dydaktyka — kompetencje absolwenta — cyfryzacja obiegu naukowego ", Katedra Germanistyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wystąpienie pt. "Web design, grafika komputerowa, wizerunek w sieci - okiem studentki filologii. Więcej informacji:http://www.cyberhumanistyka.ukw.edu.pl/

 streszczenie
Wywiad z Izabelą Reinlender dla Radia PiK
 

 

18.05.2012

Wojciech A. Trojanowski - udział w konferencji naukowej "Język w Poznaniu" z referatem pt. „Der Wortschatz als  Spiegel unserer Zeit und der Tendenzen der gegenwärtigen deutschen Sprache"

 streszczenie

19.-20.11.2011

Jolanta Małecka udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier w Poznaniu z referatem pt. „Auschwitz”: powrót do gry. Holocaust w filmie Uwe Bolla

prezentacja   streszczenie

06.2011 Bartosz Zwierzchowskizostał laureatem Nagrody Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dla najlepszego absolwenta Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2010/2011.  
27.05.2011

Bartosz Zwierzchowskiuczestniczy w  III Ogólnopolskiej Językoznawczej  Studenckiej Konferencji Naukowej JĘZYK W POZNANIU,  UAMPoznań, 27.05.2011,Tytuł  referatu:Linguistische Analyse der SMS-Kommunikation am Beispiel der Studentengruppe
aus der Universität Koblenz-Landau

 
11.2009

Eliza Rogowskana polsko-niemiecko-francuskim seminarium w Jenie i na obchodach 20.rocznicy upadku muru berlińskiego w Berlinie

 prezentacja
13.06.2008

Kinga Przynoga iMarta Pawlakprezentują dokonania klubu studenckiegoBeanus '70  Reaktywacja. Obóz integracyjny KFG, Piecki 2008.

prezentacja

02.05.2008

Dorota Mioduszewskareprezentuje Koło Naukowe Studentów Germanistyki na obchodach 50. rocznicy powołania Akcji Znaków Pokuty (ASF) w Berlinie. Uroczystości uświetnił swoją obecnością prezydent RFN Horst Köhler. 

Ruth Misselwitz, przewodniczaca zarządu  ASF Dorota Mioduszewska  na jubileuszu ASF Wystąpienie prezydenta RFN Horsta Köhlera
16.-17.04.2008

Akademia Świętokrzyska - Kielce
XVII Sesja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego 
środowisko”.Bartosz Zwierzchowskizajmuje 2. miejsce w konkursie na najlepszą prezentację konferencyjną. 


Tytuł wystąpienia:

Niemcy: głośne NEIN wobec brutalnych gier komputerowych

prezentacja             artykuł

13.03.2007

Udział w działaniach promocyjnych Katedry Filologii Germańskiej w ramach "Drzwi Otwartych UKW"

12.12.2007

Udział w działaniach promocyjnych Katedry Filologii Germańskiej w ramach "Drzwi Otwartych UKW"

25.10.2007

Współudział członków KNSG (Kinga Przynoga, Marta Pawlak) w reaktywacji klubu studenckiegoBeanus '70

16.06.2007

Udział  w widowisku historycznym na terenie b. kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego DAG-Fabrik Bromberg (obecnie Zachem). W głównej roli - dostojnika nazistowskiego - wystąpiłMarcin Biliński.

Marcin Biliński jako funkcjonariusz NSDAP wizytuje fabrykę

 

galeria zdjęć

Strona www projektu "NGL-Betrieb"

Filmowy zapis widowiska:

27.-29.04.2006

Obrazy młodej Europy
KRAKÓW 27-29 KWIETNIA 2006

Celem konferencji jest wspólna dyskusja nas - młodych ludzi - nad kwestią kondycji kultury i społeczeństwa w czasie przemian pomiędzy tożsamością narodową a europejską. Interesuje nas, jak ewoluującą Europę widzą Polacy, co mogą o niej powiedzieć, opierając się na wiedzy socjologicznej, przekazach medialnych, sztukach audiowizualnych, filmach oraz literaturze. 
(z call for papers organizatorów konferencji) 

Uczestniczki z ramienia KNSG:
Karina Rafińska
Małgorzata Piątek

Tytuł wystąpienia:

Młodzież w Niemczech - cele życiowe, ambicje i zachowania społeczne

prezentacja

04.2006 

Udział w działaniach promocyjnych Katedry Filologii Germańskiej w ramach "Drzwi Otwartych UKW"

04.2005

Wykład otwartyMarcina Dowmunt-Junczysadla studentów i wykładowców KFG 

Tytuł wystąpienia:

Lingwistyka komputerowa.Zastosowanie automatów skończonych stanów w przetwarzaniu języków naturalnych

prezentacja

7.04.2005  Udział w działaniach promocyjnych Katedry Filologii Germańskiej w ramach "Drzwi Otwartych" Akademii Bydgoskiej  
 31.03.04 Udział w działaniach promocyjnych Katedry Filologii Germańskiej w ramach "Drzwi Otwartych" Akademii Bydgoskiej